Menu

Aksjefond

aksjefondEt fond er et selskap som samler penger fra mange investorer og investerer pengene i verdipapirer som aksjer, obligasjoner og kortsiktig gjeld. Den samlede beholdningen av fondet er kjent som porteføljen. Investorer kjøper aksjer i fond. Hver aksje representerer en investors andel i fondet og inntekten det genererer.

Aksjefond er et populært valg blant investorer fordi de vanligvis tilbyr følgende funksjoner:

Hvilke typer fond finnes?

De fleste fond faller inn i en av tre hovedkategorier – pengemarkedsfond, obligasjonsfond og aksjefond. Hver type har forskjellige funksjoner, risiko og belønninger.

Hva er fordelene og risikoen med aksjefond?

Aksjefondene tilbyr profesjonell investeringsstyring og potensiell diversifisering. De tilbyr også tre måter å tjene penger på:

Alle fond har en viss risiko. Med verdipapirfond kan du tape noen eller alle pengene du investerer fordi verdipapirene i et fond kan gå ned i verdi. Utbytte eller rentebetalinger kan også endres derson markedsforholdene endres. Et fonds tidligere resultater er ikke like viktig som du kanskje tror fordi tidligere resultater ikke forutsier fremtidig avkastning. Men tidligere resultater kan fortelle deg hvor flyktig eller stabilt et fond har vært over en periode. Jo mer volatilt fond, desto høyere investeringsrisiko.

Hvordan kjøpe og selge aksjefond

Investorer kjøper aksjefond fra selve fondet eller gjennom en megler for fondet, i stedet for fra andre investorer. Prisen som investorene betaler for fondet, er fondets netto aktivaverdi pluss eventuelle gebyrer som belastes ved kjøpstidspunktet, for eksempel salgsbelastning.

Fondandelene er “innløsbare”, noe som betyr at investorer kan til enhver tid selge aksjene tilbake til fondet. Fondet må vanligvis sende deg betalingen innen syv dager. Før du kjøper aksjer i et fond, les prospektet nøye. Prospektet inneholder informasjon om fondets investeringsmål, risiko, ytelse og utgifter.

Forstå avgifter

Som ved ethvert selskap innebærer det å drive et fond kostnader. Fondene overfører disse kostnadene til investorer ved å etablere gebyrer og avgifter. Gebyrer og avgifter varierer fra fond til fond. Et fond med høye kostnader må ha bedre avkastning enn et lavprisfond for å oppnå samme avkastning for deg.

Selv små forskjeller i avgifter kan bety store forskjeller i avkastning over tid. For eksempel, hvis du investerte 100 000 kroner i et fond med en årlig avkastning på 10% og årlige driftskostnader på 1,5%, vil du etter 20 år ha omtrent 490 725 kroner. Hvis du investerte i et fond med samme ytelse og utgifter på 0,5%, vil du etter 20 år ende opp med 600 858 kroner.

Det tar bare få minutter å bruke en kalkulator for å beregne hvordan kostnadene til ulike verdipapirer utvikler seg over tid og spiser inn avkastningen.