Menu

Bør du diversifisere investeringene dine med bitcoin?

De siste årene har det vært mye turbulens i aksjemarkedene, og i tiden fremover virker det svært usikkert hvordan aksjemarkedene kommer til å utvikle seg.

Under koronakrisen steg aksjemarkedet nok kraftigere enn folk på forhånd hadde sett for seg, og mange mener nå at en stor del av aksjemarkedet er overpriset.

Det kan derfor være sannsynlig med en korreksjon fremover, og dette er en viktig grunn til at mange investorer nå ser mot kryptovaluta og spesielt bitcoin som en mulighet for å diversifisere porteføljen sin.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan du kan diversifisere porteføljen din ved å kjøpe bitcoin og annen kryptovaluta.

Månedlig sparing med bitcoin

Selv om aksjemarkedene har vært volatile de siste årene, så har kanskje kryptovalutamarkedene vært enda mer volatile.

Det er ikke til å komme utenom at bitcoin er en svært volatil valuta, og de fleste som diversifiserer porteføljen sin med bitcoin velger å kun gjøre det med en liten del av porteføljen.

En vanlig eksponering i en bred investeringsportefølje er å ha rundt 3 % i bitcoin og annen kryptovaluta.

Mange småinvestorer, det vil si vanlige personer som sparer til pensjon eller med lang tidshorisont, pleier normalt å ha månedlige trekk fra kontoen sin til investeringer.

Man har gjerne et fast trekk fra lønnskontoen som går til en fondskonto eller en høyrentekonto, eller kanskje en kombinasjon av disse.

Statistikk viser at en gjennomsnittsnordmann sparer/investerer rundt 1000 kroner i måneden, og dersom 3 % av dette brukes til å investere i bitcoin, så innebærer det at 30 kroner per måned brukes til å kjøpe bitcoin eller annen kryptovaluta.

Det høres kanskje ikke mye ut, men alt monner over tid. Ved å bruke den såkalte «dollar cost averaging»-metoden, det vil si at man kjøper bitcoin med et fast beløp hver måned, så jevner man også ut prissvingningene i markedet man investerer i.

I et volatilt marked som kryptovalutamarkedet, er det umulig å treffe topp og bunn. Kjøper du deg inn i markedet med en fast sum uavhengig av hva kursen er, slipper du å tenke på å «time» markedet.

Hvordan kan porteføljen med bitcoin utvikle seg over tid?

For at du skal få en indikasjon på hvordan porteføljen din kan utvikle seg over tid dersom du diversifiserer med bitcoin, så kan man se på hvordan markedene har utviklet seg siden 2016.

Heldigvis finnes det statistikk der ute som man kan lene seg på, og som illustrerer hvordan en diversifisert portefølje ville ha utviklet seg de siste fem årene.

La oss ta utgangspunkt i en investeringsportefølje med 60 % aksjefond og 40 % sparing på høyrentekonto med 2 % rente. Dette er nok en ganske vanlig portefølje for mange småsparere i Norge.

Ta denne porteføljen og diversifiser den med 3 % bitcoin. Vi tar midlene fra fondssparingen, og får da en portefølje med 57 % aksjefond, 40 % sparing på høyrentekonto med 2 % rente og 3 % bitcoin.

Hvilken portefølje tror du ville hatt den beste utviklingen over tid med en månedlig sparing på 1000 kroner?

I perioden januar 2016 til januar 2020 ville den diversifiserte porteføljen med bitcoin hatt en utvikling med en profitt som er over tre ganger så høy som porteføljen uten bitcoin.

Dette viser hvorfor det kan være lurt å diversifisere investeringsporteføljen sin med bitcoin eller annen kryptovaluta.

Det er imidlertid umulig å vite hvordan markedene kommer til å utvikle seg i fremtiden, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Informasjonen i denne artikkelen må derfor ikke leses som et investeringsråd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *