Menu

Investeringsstrategi

Å investere i aksjer uten å vite noe om selskapene på forhånd kan føre til store tap. Derfor er det svært viktig at man har på plass en investeringsstrategi før man går i gang med å investere. Dette vil redusere sjansen for tap betraktelig samt øke muligheten for god avkastning.

En investeringsstrategi vil bidra til at du finner aksjer som passer din investeringsprofil, som blant annet samstemmer med din risikovillighet og tidsperspektiv.

I denne artikkelen vil du lære hva som er viktig når du skal investere i aksjer. Å ha en investeringsstrategi vil bidra til bedre resultater på sikt!

Ha en plan for dine investeringer

Før du går i gang med å investere er det viktig at du er innforstått med risikoen. Når du skal i gang med å kjøpe aksjer bør du sette av tid til å lese deg opp om selskapet godt i forkant.

Den største feilen mange nybegynnere i aksjemarkedet gjør er å investere i selskaper kun ut fra hva som blir skrevet i media eller i aksjeforum på Facebook, Reddit eller andre plattformer som aksjeskole.com. Når man investerer ut fra hva andre omtaler om et selskap har man i prinsippet lite kunnskap om selskapet selv.

Det er ingen feil i seg selv å ta råd fra andre investorer, men dette burde ikke være en investeringsstrategi i seg selv. For å oppnå gode resultater er det viktig at man finner en investeringsstrategi som din profil. Blant annet har ulike investorer ulik grad av risikovillighet, som gjør at det blir helt feil å basere sine egne investeringer ut fra andre.

Før du går i gang med å investere i aksjer er det noen spørsmål du bør stille deg selv i forkant:

Hvor stor risiko ønsker jeg å ta?

Som nevnt ønsker investorer en ulik grad av risiko. Noen jakter investeringer som kan gi en svært høy avkastning, men som samtidig har en vesentlig større sjanse for tap. Derfor er det viktig å finne ut hvilken risiko du ønsker å ta.

Selskaper med lav markedsverdi og høy volatilitet, som betyr at kursen svinger mye i verdi, er svært risikoutsatte investeringer. I denne kategorien finner man ofte vekstaksjer, som er selskaper som er høyt priset ut fra deres fundamentale verdi. Prisen på aksjen er derfor en indikasjon på hvordan selskapet vil prestere flere år frem i tid, men representerer ikke nåtidens prestasjoner. Dette gjelder ofte nye teknologiselskaper og selskaper innenfor fornybar energi.

Selv om risikoen ved å investere i slike aksjer er større, trenger ikke det å være en årsak til å vike unna slike selskap. Det er tross alt disse investeringene som kan gi en god avkastning. Derfor anbefales det å ha en investeringsportefølje som består av flere enkeltselskap fra ulike sektorer, marked og regioner. På den måten vil man ikke oppleve store tap dersom et selskap skulle reduseres kraftig i verdi.

For investorer med svært lav risiko kan det være anbefalt å heller investere i aksjefond. Da investerer man i en portefølje av mange aksjer, som reduserer risikoen betraktelig. Da styrer man heller ikke investeringene selv, men lar en profesjonell forvalter utføre arbeidet for seg.

Hvor lenge skal jeg holde på aksjen?

Ha en klar plan over hvor lenge du ønsker å være investert i et selskap på forhånd. Hvis du planlegger å være investert i et selskap over en lengre tidsperiode kan du ta mer risiko. Da vil du ikke bli påvirket av kortsiktige kurssvingninger.

Når du skal investere i aksjer er det stor forskjell på om du har ett 1, 3, 5 eller 10-års perspektiv på dine investeringer. Dersom du vet at du trenger disse investerte pengene om 1 år, kan det være lurt å tenke to ganger før du går i gang med din investering. Husk at markedet alltid vil svinge, og det er svært vanskelig å time tidspunktet man gjennomfører en investering.

Ved lengre tidsperspektiv har ikke disse svingningene så mye å si. Det vil si at du har større frihet til å ta høyere risiko samtidig som sjansen for høy avkastning over tid øker. De fremste investorene har en langsiktig og god plan for deres investeringer.

Har jeg råd til å tape pengene?

I løpet av den siste perioden har vi vært vitne til mange nye investorer. Veldig lave renter fra banken har bidratt til at flere har fått øynene opp for verdiskapningen som skjer på aksjemarkedet. Selv om det er svært positivt at så mange kommer seg inn i markedet, er det uheldigvis flere som investerer med mer enn sin egen kapasitet, i en tid hvor gjelden per innbygger aldri har vært høyere.

Det er derfor lurt å sette opp en plan på forhånd, slik at du vet hvor mye du har i rådighet til å investere og når du planlegger å benytte disse pengene i fremtiden. Med en veldig kort tidsperspektiv kan du risikere at du må selge deg ut på et ugunstig tidspunkt, når aksjen er verdt mindre enn når du kjøpe den.

Det er liten tvil om at det over tid har vært lønnsomt å investere i aksjemarkedet, men svingninger er uunngåelig.

Følg din strategi

Det er viktig at du er tro til din investeringsstrategi, både før, under og etter dine investeringer. Investorer som følger sin egen investeringsstrategi vil oppleve bedre resultater over tid. Det finnes mange ulike tilnærminger til aksjeinvesteringer, og det er viktig at du finner din egen.

Uansett hvilken tilnærming du velger er det lurt å investere i selskap du vet hva driver med. Dette kan for eksempel være i DNB fordi du er kunde der eller Apple fordi du er glad i deres produkter. Å investere i selskap du har interesse for vil gjøre det enklere å forstå selskapets forretningsmodell og hva som vil påvirke kursen.

For å oppnå gode resultater er det viktig at man er systematisk og følger sine strategi. Dette kan spesielt bli satt på prøve når man ikke får den avkastningen som man forventer. Da gjelder det å være kald og ikke gjøre impulsive handlinger.