Menu

Aksjer og aksjehandel

Aksje og aksjehandelKjøp av aksjer betyr å ta eierskap eller eierandel i et selskap. Hvis du er aksjonær, eier du en uendret interesse i selskapets eiendeler og kan få en forholdsmessig andel av selskapets inntekter i form av utbytte. En aksjes verdi eller aksjekurs stiger og faller ut fra hvor mye folk betaler for en aksjehandel. Folk vil betale penger for aksjen hvis de tror at selskapet vil lykkes. Hvis det skjer, vil aksjene øke i verdi.

Beløpet du betaler per aksje er først satt av investeringsbanker , og bestemmes av selskapets verdi. For eksempel, hvis et selskap med en verdi på $ 100 millioner tilbyr 10 millioner aksjer, går aksjene for $ 10 hver. Men det er bare utgangspunktet. Prisen på en aksje kan gå opp og ned over tid.

Aksjehandel anses generelt å være en mer risikofylt investering enn obligasjoner eller kontanter. Aksjekursene har en tendens til å svinge mer kraftig – både opp og ned – enn andre typer aktivaklasser. Men aksjer kan imidlertid hjelpe deg med å sikre langsiktig vekst inn i din overordnede økonomiske plan. Historien har gjentatte ganger vist at aksjer som en aktivaklasse har overgått alle andre typer investeringer over lengre perioder.

Pass på å undersøke et selskap før du investerer. Du bør forstå deres produkter eller tjenester, markedet, samt om sleskapet har en solid balanse, kontantstrømstyring og kompetente direktører og ledere. Du bør også vurdere analytikernes forventede inntjeningsestimater.

Hva påvirker en aksjekurs til å gå opp og ned?

Det er mange faktorer som påvirker aksjekursen:

Hvis du ønsker å bli en kunnskapsrik investor, kan du ikke bare se på opp og nedturer på dine individuelle aksjer (kollektivt kjent som porteføljen din). Du bør også overvåke markedets samlede ytelse.

Aksjebørs

Steder der aksjer blir kjøpt og solgt, kalles aksjebørs eller bare børs. Dow, S&P 500, og NASDAQ Composite Index er aksjeindekser som brukes til å måle oppadgående eller nedadgående trender av aksjeverdier. The Dow består av rundt 30 svært store amerikanske selskaper. S&P 500 er 500 av de største børsnoterte amerikanske selskapene. For å kunne bli handlet, må en aksje noteres på en børs. Ulike aksjer listes på ulike børser. Beholdningene på ca 3.200 selskaper handles på NASDAQ-børsen.

Det finnes en rekke nettsteder der du kan sjekke aksjekursene gratis. Husk at informasjon fra aksjemarkedene ikke legges ut i sanntid. Det er en kort tidsforsinkelse, men som i enkelte tilfeller kan være så mye som 20 minutter. Disse nettstedene inneholder vanligvis annen informasjon som kan hjelpe deg med å ta investeringsbeslutninger, for eksempel interaktive diagrammer og nylige nyheter. Mange daglige aviser viser også sluttkursene fra forrige dag.

Hvordan starte med aksjer

For å kjøpe eller selge, kjent som aksjehandel, må du gå gjennom en lisensiert megler. Som et første skritt må du sette opp en konto ved å kontakte et meglerfirma og fylle ut et søknad. Hver gang du kjøper eller selger, vil meglerfirmaet vanligvis belaste deg et servicegebyr.

Du kan investere selvstendig ved hjelp av en online handelsplattform. Disse selskapene gir deg tilgang til analyseverktøy for å hjelpe deg med å bestemme hvilke aksjer som skal kjøpes, men vil ikke gi råd eller anbefalinger. Dette bidrar til å holde servicegebyrene lave. Alternativt kan du investere med veiledning fra en profesjonell megler som overvåker porteføljen din og gir råd om hvilke aksjer du bør investere i – men denne hjelpen kommer vanligvis med høyere avgifter. Men før du investerer i aksjer, bør du vurdere å besøke en av de mange nettstedene som tilbyr verktøy for å undersøke, velge og spore aksjer.